Radiologia

Diagnostyka radiologiczna

W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające uzyskać informacje niedostępne innymi metodami.

W Studiu Uśmiechu dysponujemy nowoczesnym aparatem do zdjęć wewnątrzustnych ekspert DC firmy Gendex oraz skanerem pamięciowych płyt obrazowych VistaScan

Pozwala to na krótsze czasy ekspozycji, zredukowanie promieniowania, uzyskanie obrazu o bardzo wysokich parametrach.

Zdjęcia wenątrzustne są wykonywane w naszym Centrum na poczekaniu, przez lekarzy posiadających odpowiednie uprawnienia.

Dla wygody naszych pacjentów w tym samym budynku istnieje możliwość wykonania zdjęć pantomograficznych.