Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg
oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowiskoNa podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1173, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:
Centrum Stomatologii „Studio Uśmiechu” s.c. Adrianna Jaros-Kmieć, Agnieszka Kurkowska-Doniec
wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące Expert DC firmy Gendex oraz RX DC firmy Cefla
  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego tj. medycznych pracowni rentgenowskich- rentgeny do punktowych zdjęć wewnątrzustnych .

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg:

  • decyzja nr 256/2020 z dnia 17.08.2020 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg
  • decyzja nr 257/2020 z dnia 17.08.2020 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie stomatologicznego aparatu rtg do zdjęć punktowych RX DC firmy Celfa
  • decyzja nr 108/2010 z dnia 30.03.2010 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg
  • decyzja nr 109/2010 z dnia 20.03.2010 roku wydana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na uruchomienie i stosowanie stomatologicznego aparatu rtg do zdjęć punktowych Expert DC firmy Gendex

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniach 20.04.2009 i 25.05.2009 roku przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg Expert DC firmy Gendex. W dniu 24.07.2020 roku przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg RX DC firmy Celfa. Podczas  pomiarów potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Kontakt

Wyberz formę kontaktu
Informacje
Al. Bielska 105, 43-100 Tychy
502 02 82 72
kontakt@studio-usmiechu.com
Studio Uśmiechu to przyjazny i nowoczesny gabinet stomatologiczny w Tychach.
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 19:00
Sobota - Niedziela: Nieczynne
Go to top